Заява про злочин мєнтішак, які вздумати покрити хазяїв життя, яким прислуговують

14.07.2016 01:49

До Львівської місцевої прокуратури №1

Керівнику, раднику юстиції: Мостиховському О.І.

79000, м Львів, вул. Богомольця, 9

Iniesta Роман Ярославович

79005, м. Львів, вул. Андрійка Садового, 1

Тел. 067-371-26-22, емейл: hierrolviv@yandex.ua

 

                                           Заява про кримінальне правопорушення                                                                     

                                                             (В порядку ст.2, ч.1 ст.214 КПК)

                                         Скарга на порушення Конвенційного права

       (В порядку ст.13 Конвенції з захисту прав  людини та її основоположних свобод, далі: Конвенція)

                                       

                                                 Зі змістом статті 383 КК України ознайомлений                                Iniesta Р.Я.

 

Обставини: 1. Так, 29.06.16р. прийшовши додому близько 13:00 год. я помітив відсутність електроенергії, а у під’їзді виламаний електрощиток (який був закритий на колодку щоб застерегтись від можливого свавілля), звідки стирчали обрізані проводи, якими електроенергія поступала на лічильник у моїй квартирі, після чого я одразу зателефонував на 102 і повідомив про самоправство (ст.356 ККУ), просив скерувати до мого будинку слідчо-оперативну групу для фіксації події злочину та проведення інших необхідних і невідкладних дій...;

     Однак замість СОГ приїхав звичайний патруль на пріусі і максимум на що вони спромоглись, то зробили пару хвоток (які не можуть бути належними доказами...) та завезли мене у Личаківський РВ НП, де мені надали заготовлений формуляр заяви про злочин і для пояснень, які я заповнив, тобто виклав стисло фактичні обставини, кваліфікацію кримінального правопорушення, підписався у відповідних графах, у т.ч. щодо ознайомлення із змістом ст.383 ККУ просив внести відомості заяви про злочин до ЄРДР, невідкладно скерувати на місце скоєння злочину СОГ та зупинити злочин, що триває, а головне його наслідки, які з кожним днем будуть все тяжчими;

          2. Справа у тому, що слідчий Галицького РВ НП вже розслідує злочин ПАТ «Львівобленерго» ст.355 ККУ (примушення до виконання цивільно-правових зобов’язань), де я у статусі потерпілого, однак мені було роз’яснено, що заявляти про новий (1) злочин мені слід у Личаківський РВ НП, позаяк це їхня юрисдикція;

     Коли я повернувся у Личаківський РВ НП, то черговий повідомив мене про відмову начальника слідчого відділу вносити відомості до ЄРДР, а тим більше відправляти СОГ, в зв’язку із чим я піднявся до нього у кабінет та розтлумачив йому правові підстави, які зобов’язують його внести відомості вище згаданої заяви до ЄРДР - на що останній кепкував з мене… навіть коли я пообіцяв не обмежуватись… скаргою на бездіяльність слідчого до суду;

         3. 30.06.16р. я знову приходив у Личаківський РВ НП, інший черговий сказав що моя заява у начальника дільничних інспекторів, який показав на матеріалах заяви прямокутної форми штамп начальника слідчого відділу з написом: «Не підлягає внесенню до ЄРДР» та на свій усний запит йому і заступнику начальника слідчого відділу в одержанні копії цього документу - одержав відмову з супутніми підколками…;

     Пізніше цього дня я заніс до Личаківського суду скаргу в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК та просив суд невідкладно таку розглянути;

          4. Справа у тому, що учиненим самоправством (коли нараховані борги не визнаються, а банки відмовляються проводити довільні платежі, посилаючись на договір з ПАТ «Львівобленерго», згідно якого банк може провести тільки виставлений останніми платіж), замість вирішення спору у судовому порядку (і незважаючи на відкрите проти себе кримінальне провадження) - посадові особи ПАТ «Львівобленерго» нанесли мені і матері матеріальну шкоду, значну моральну та підставили під ризики наше здоров’я і навіть життя, не кажучи про свавільне втручання у мирне володіння своїм (і згідно договорів) майном (комунікаціями) - все це свавілля триває і виглядає так, що відверто покривається окремими перевертнями у поліцейських погонах, яким абсолютно наплювати на людину, права, свободи і законні інтереси котрої від протиправних посягань вони зобов’язані охороняти…;

 

Предмет кримінального правопорушення: 5. Я заявляю про службову недбалість (ст.367 ККУ) оператора лінії 102, оперативного чергового і начальника слідчого відділу Личаківського РВ НП, яка полягає у невиконанні та неналежному виконанні згаданими особами своїх службових обов’язків (які випливають із ЗУ «Про поліцію», КПК, Конституції й інших підзаконних актів, які регулюють діяльність поліції), через несумлінне ставлення до таких, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам моїм і матері - очікуване задоволення слідчим суддею згаданої (3) скарги нічого не змінює;

          6. Я заявляю про перевищення службових повноважень (ст.365 ККУ) начальником слідчого відділу Личаківського РВ ГУ НП (і це є сталою практикою) в контексті ст.214 КПК, яка зобов’язує (а не надає право) останнього вносити до ЄРДР відомості належно складеної заяви про злочин та у контексті інших зобов’язань за КПК й іншими нормативно-правовими актами (що підтверджується ухвалами слідчих суддів, якими у різний час задоволений ряд моїх скарг з приводу бездіяльності чи відмови вносити заяву про злочин до ЄРДР);

          7. Я заявляю про дискримінацію (ст.161 ККУ) начальником слідчого відділу Личаківського РВ НП прав  учасника кримінального провадження в якості потерпілого, передбачених рядом положень КПК, зокрема ст.2 і ст.55 КПК, й інших гарантованих законом і Конституцією прав - це саме є порушенням мого основоположного права, гарантованого ст.1 Протоколу 12 Конвенції, дослівно там записано так:

     «Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою  ознакою, наприклад за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань,  національного чи соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, народження або за іншою ознакою. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою,  наприклад за тими, які зазначено в пункті 1»;

     Разом з тим відповідно до ст.13 Конвенції: «Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження»; 

     Дискримінація здійснювалась за соціальною в контексті із сукупністю інших... ознакою - детальніше поясню слідчому у справі;

          8. Фабула і обставини кримінальних правопорушень та порушення Конвенційного права викладені мною у стислому вигляді, за відсутності часу (ця заява складалась у кафе-барі, тобто у неналежних умовах та браку часу, а головне відсутності доступу до інтернету) чи необхідності робити це розгорнуто, що я поправлю на стадії досудового розслідування, адже наведеного (на мою думку) більш ніж достатньо для внесення до ЄРДР;

     Окрім цього частина доказів, вказуючих на стверджувані кримінально-карані діяння будуть мною додані пізніше, а інші докази (місцезнаходження яких мені відоме, однак я не можу такі здобути самостійно), слід витребувати на стадії досудового розслідування;

 

                                                                 ПРОШУ ВАС:

 

          9. Учинити дії, передбачені ч.1 ст.214 КПК та ст.13 Конвенції, з тим внести до ЄРДР протягом доби відомості заяви про злочин та скарги на порушення Конвенційного права, про що (любе своє рішення) повідомити мене належно і завчасно;

 

 

 

Iniesta Роман Ярославович                                                                                   Складено 1 липня 2016 року 

 

 

Прошу зауважити, що доцільно скаржитись у заяві про злочин і на порушення Конвенційного права (як таке порушене), щоб мати у майбутньому правові підстави для скарги проти України до ЄСПЛ